Voorpagina 

 

Literatuur over Willem II en Anna Paulowna

bij het boek

De ridder en de grootvorstin. Kunst en leven van Willem II en Anna Paulowna

Michel Didier 

uitgeverij Conserve 2009

 

* Admirant, Maarten den, De Oranjes in hoger sferen. Religie en spiritualiteit in het Huis van Oranje-Nassau, Amsterdam: Pearson Lifestyle, 2007
* Alberts, A., Koning Willem II, Den Haag: Kruseman, 1964, 80 p. ; 20 cm
* Aletrino, Leopold (1890-1970), Drie Koningen van Nederland: karakterschetsen van Willem I, Willem II en Willem III, Amsterdam: Scheltema & Holkema, 1959 - 228 p. ill. 21 cm
* Asmodee ( J. de Vries), Een standbeeld in een zak, Amsterdam: De Vries, 1854
* Beerman, Mirjam, e.a. (red.), Beeldengids Nederland, Rotterdam: Uitgeverij 010, 1994
* Bergé, Willem, ’Monumenten in België met betrekking tot Koning Willem I’, in: Jaarboek Monumentenzorg 1993, Zeist: Rijksdienst voor de Monumentenzorg; Zwolle: Waanders, 1993
* Bergvelt, Ellinoor, ‘De koning en de kunst. De rol van de Vierde Klasse in het regeringsbeleid op het gebied van de beeldende kunsten, deel 2. Het Pantheon der Vierde Klasse (1816/1851)’, in: W.P. Gerritsen (ed.), Het Koninklijk Instituut (1808-1851) en de bevordering van wetenschap en kunst, Amsterdam 1997 (lezing november 1995)
* Bergvelt, Ellinoor, ‘Kunst, musea en Oranje. Een geschiedenis van wankelmoedige relaties’, De Negentiende Eeuw 23 (1999), 57-75
* Bergvelt, Ellinoor, ‘Een vorstelijk museum? De rol van de kunstverzameling aan het Haagse hof van koning Willem II (1840-1850)’, in: Johann-Christian Klamt en Kees Veelenturf (red.), Representatie: kunsthistorische bijdragen over vorst, staatsmacht en beeldende kunst, opgedragen aan Robert W. Scheller, Nijmegen: Valkhof Pers, 2004, pp. 27-66
* Bergvelt, Ellinoor, ´Tussen geschiedenis en kunst. Nederlandse nationale kunstmusea in de negentiende eeuw ’, in: E. Bergvelt, D.J. Meijers en M. Rijnders (eds.), Kabinetten, galerijen en musea. Het verzamelen en presenteren van naturalia en kunst van 1500 tot heden, Heerlen/Zwolle 2005, 343-372.
* Bergvelt, Ellinoor, ‘Nationale onverschilligheid? Schilderkunst als erfgoed in Nederland en Engeland in de negentiende eeuw’, in: R. van der Laarse (ed.), Bezeten van vroeger. Erfgoed, identiteit en musealisering, Amsterdam 2005, 102-123
* Berhout, J.B., ‘Neogotisch meubilair in de collectie van het Rijksmuseum’, in: Bulletin van het Rijksmuseum 19 (1971), pp. 47-69
* Bornewasser, prof. Dr. J.A., ‘Koning Willem II’, in: C.A. Tamse (red.), Nassau en Oranje in de Nederlandse geschiedenis, Alphen aan de Rijn: A.W. Sijthoff, 1979
* Bouman, J.J., Anna Paulowna, koningin der Nederlanden, grootvorstin van Rusland, 1795-1865; gedenkuitgave naar aanleiding van de 100ste sterfdag van Anna Paulowna op 1 maart 1865, Zaltbommel: Europese Bibliotheek, 1965
* Broekema, M.B.W., De inrichting van paleis Soestdijk ten tijde van Willem II en Anna Pavlovna: 1815-1821 en 1850-1851, Den Haag 1984 (doctoraalscriptie)
* Kluit, M.E. (ed.), Per karos naar Sint-Petersburg. Reisdagboek van de Amsterdamse graanhandelaar W. de Clercq uit het jaar 1816, Hilversum: De Tijdstroom, 1962
* Coekelberghs, Denis, en Pierre Loze (sam.), 1770-1830. Om en rond het neo-classicisme in België, Brussel: Gemeentekrediet, 1985
* Colenbrander, Prof. dr. H.T., Willem I. Koning der Nederlanden, geïllustreerd onder toezicht van Mr. N. Beets, Amsterdam: Meulenhoff, 1935
* Coppens, Thera, Marie Cornélie. Dagboek van haar reis naar Sint-Petersburg 1824-25, Amsterdam: Meulenhof, 2003
* Coppens, Thera, Tien vrouwen van Soestdijk. Van hofstede van Catharina tot paleis van Juliana, Baarn: Unco, 2007
* Cruyningen, Arnout van, Het koninklijk huis der Nederlanden. Het geslacht Oranje-Nassau van Willem Frederik tot Willem-Alexander, Kampen: Kok Lyra, 1998
* Cruyningen, Arnout van, Vorstelijk veertig. Alle Willems van Oranje in hun veertigste levensjaar, Kampen: Kok, 2007
* Ditshuyzen, Reina van, Oranje-Nassau. Een biografisch woordenboek. Haarlem: Becht, 2003 (1992)
* Ditshuyzen, Reina van, Sporen van Oranje in de Koninklijke Residentie Den Haag, Den Haag: Gemeentearchief en Zwolle: Waanders, 2005
* Doorn, Jacqueline, Rusland en Oranje. Tragiek en glorie van overgrootmoeder Anna Paulowna, Zaltbommel: Europese Bibliotheek, 1974 - 320 p. ill. 22 cm
* Dunk, Thomas von der, ‘Een vorstelijk balling als toerist. De reizen van voormalig stadhouder Willem V in Engeland 1795-1801’, in: Jaarboek Oranje-Nassau Museum, 1996
* Eeckhout, Paul, ‘De installatie van de Universiteit van Gent door Mathieu van Bree’, in: Bulletin van het Rijksmuseum 3, 1968, p. 107
* Everaert, Leo, ‘Het paviljoen van de Prins van Oranje te Tervuren', in: De Horen. Tweemaandelijks tijdschrift van de heemkundige kring Sint-Hubertus tervuren-Duisburg-Vossem, nr. 6 (1978)
* Eijnatten, Joris van, ‘Oranje en Nederland zijn één. Orangisme in de negentiende eeuw’, in: De negentiende eeuw, Jaargang 23, nummer 1, maart 1999, p. 9-22
* Gelder, H.E. van, 'De kunstverzameling van koning Willem II', in: Maandblad voor beeldende kunsten 24 (1948)
* Geus, Dr. P.B.R. de, Oranje-Nassau en de vrijheid, Amsterdam: De Bataafsche Leeuw, 2003
* Grijzenhout, Frans, ‘Scheveningen, of de droom van Prinses Louise’, in: Jaarboek Oranje-Nassau Museum 1996
* Hallema, Anne, Koning Willem II: een biografie ter gelegenheid van de herdenking van 's konings overlijden op 17 maart 1849, Assen: Born, 1949; 214 p.: ill.; 20 cm
* Hendrix, Harald A., De kultuurbevorderende aktiviteiten van Koning Willem I en Koning Willem II, scriptie Utrecht november 1979
* Hermans, Dorine, en Daniele Hooghiemstra, ‘Voor de troon wordt niemand ongestraft geboren.’ Ooggetuigen van de koningen van Nederland 1830-1890, Amsterdam: Bert Bakker, 2007
* Hillenius, Dick, Het huis der gemeenten: Koninklijke Manege - Willemskerk - Willemshof, Den Haag: Vereniging Nederlandse Gemeenten, 1975
* Hinterding, Erik, De schilderijen-verzameling van koning Willem II, scriptie Utrecht, Hilversum mei 1988
* Hinterding, Erik, en Femy Horsch, "A small but choice collection": the art gallery of King Willem II of the Netherlands (1792-1849), Zwolle: Waanders, cop. 1989; 138 p.: ill. ; 24 cm
* Hoogenboom, A., ‘De rijksoverheid en de moderne beeldende kunst in Nederland, 1795-1848’, in: Hans van Dulken, Jan Kassies e.a. (red.), Kunst en beleid in Nederland, Amsterdam: Boekmanstichting/Van Gennep, 1985, pp. 13-80.
* Hoogenboom, Annemieke, De stand des kunstenaars. De positie van kunstschilders in Nederland in de eerste helft van de negentiende eeuw, Leiden: Primavera, 1993
* Horsch, Femy, 'Willem II; zijn kunstgalerij van moderne schilderijen - en Jacquand', in: Oranje-Nassau Museum, jaarboek 1990, Zutphen (Walburg Pers) 1990
* Hout, Guus van den, en Eugène Langendijk (red.), Louis Royer 1793-1868. Een Vlaamse beeldhouwer in Amsterdam, Amsterdam: Van Soeren & Co, 1994
* Huys Janssen, Paul, en Michel A.A.M. van de Laar, ‘Een offer op het altaar des vaderlands gebracht : De tragische geschiedenis van het gevecht bij Boutersem door Cornelis Kruseman’, in: Bulletin van het Rijksmuseum 47 (1999), p. 274-289
* Immerzeel, Johannes, De levens en werken der Hollandsche en Vlaamsche kunstschilders, beeldhouvers, graveurs en bouwmeesters: van het begin der vijftiende eeuw tot heden, J.C. van Kesteren, 1842
* Jackman, Prof. S.W., De Romanovrelaties. De privé-correspondentie van de tsaren Alexander I, Nicolaas I en de grootvorsten Constantijn en Michael met hun zuster Anna Paulowna, Baarn: Bosch & Keuning, 1987 (1969)
* Jackman, Prof. S.W., Chère Annette of hoe men een goede Koningin van Nederland wordt. De brieven van tsarina Maria Fjodorovna aan haar dochter Anna Paulowna, Baarn: Bosch & Keuning, 1990
* Janssens, Gustaaf, ‘Te Brussel en te Laken achtergebleven roerend privaat bezit van de Oranjes’, in: J.R. ter Molen (red.), Een vorstelijk archivaris Opstellen voor Bernard Woelderink, Zwolle: Waanders, 2003, pp. 181-189
* Johnson, Paul, The Birth of the Modern. World Society 1815-1830, New York: Harper Collins, 1991
* Kaan, Richard F. (red.), Oranje en de krijgsmacht, Breda: Lekturama, 1990
* Kempers, Bram, ‘Het enigma van de kroon’, in: Johann-Christian Klamt & Kees Veelenturf (red.), Representatie. Kunsthistorische bijdragen over vorst, staatsmacht en beeldende kunst, opgedragen aan Robert W. Scheller, Nijmegen: Valkhof Pers, 2004, pp. 125-135
* Kiers, Judikje, e.a., Een eeuw apart. Het Rijksmuseum en de Nederlandse schilderkunst in de 19e eeuw, Amsterdam: Rijksmuseum-Stichting, 1993
* Kikkert, J.G., De misstappen van een koning. Willem II 1792-1849, Soesterberg: Aspekt, 2002
* Kikkert, J.G., Geheimen van de Oranjes II. Minder bekende episoden uit de geschiedenis van het Huis Oranje-Nassau, Soesterberg: Aspekt, 2006
* King, Ross, De omwenteling van Parijs. Over de geboorte van het impressionisme, Amsterdam: De Bezige Bij, 2006
* Kingma, Cees, ‘Het huisje van Czaar Peter te Zaandam’, website Zaans industrieel erfgoed, september 2006
* Klooster, L.J. van der (red.), m.m.v. J.J. Bouman, Oranje in beeld: een familiealbum uit de 19de eeuw, Zaltbommel: Europese Bibliotheek, 1966
* Knoppers WKz., Jakob, Herinneringen aan ons Vorstenhuis, Sneek: J.W. Boeijenga en Zoon, 1909
* Barend Cornelis Koekkoek, Herinneringen en mededelingen van eenen landschapsschilder, Amsterdam: G.J.A. Beijerinck, 1841
* Kolster, Mieke, De Lunetten in Vught. De verwerving van de gronden en de opmerkelijke rol van Koning Willem II hierbij, Vught, 1999
* Kruseman, Cornelis, Schilderij, voorstellende Z.K.H. den Prins van Oranje, op het oogenblik der verwonding van hoogst-deszelfs paard, te Bautersem, op den 12 Augustus 1831, Haarlem: Van Met en Meijlink, 1848 (met fragment uit het gedurende de tiendaagse veldtocht bijgehouden dagboek van J.C. van Rijneveld, 1e luitenant der rijdende artillerie)
* Loonstra, Marten, Uit koninklijk bezit: honderd jaar Koninklijk Huisarchief: de verzamelingen van de Oranjes, Zwolle: Waanders, 1996. 232 p., ill.
* Loos, Wiepke, ‘Cornelis Kruseman, predikend in de woestijn’, in: Bulletin van het Rijksmuseum 39 (1991), pp. 465-484
* Mathijsen, Marita, 'Literaire subsidies in de negentiende eeuw', webstek DBNL 2004
* May, Guy, ‘Ein Denkmal für König-Grossherzog Wilhelm II.’, in: J.R. ter Molen (red.), Een vorstelijk archivaris. Opstellen voor Bernard Woelderink, Zwolle: Waanders, 2003, pp. 210-216
* Meer Mohr, Jim van der, Schilderijen uit de collectie van koning Willem II na 150 jaar weer terug in Den Haag: het Pescatore Museum te gast in Museum Bredius, Den Haag: Museum Bredius, 1998
* Mensonides, Frans, Voor God, Oranje en de eer. Adriaan van der Hoop en de Belgische Opstand, werkstuk voor Moderne Nederlandse Letterkunde van de Universiteit Utrecht, 2004
www.fransmensonides.nl/avdhoop.htm
* Meeter, Eillert, Willem I, Willem II: kranten, kerkers en koningen, Amsterdam: Polak en Van Gennep, 1966
* Meulenkamp, Wim, 'Willem II en zijn projecten in Den Haag en Tilburg', in: Maatstaf, jrg. 40, nr. 11/12 (1992), p. 145 v.v.
* Muij-Fleurke, Hélène J. de, ‘Anna Paulowna’, in: Digitaal Vrouwenlexicon van Nederland, http://www.inghist.nl/Onderzoek/Projecten/DVN/lemmata/data/AnnaPaulowna (19/11/2007)
* Naarden, Bruno, ‘Zaandam, Romanov en Oranje’, in: Prospekt. Tijdschrift voor Rusland, mei 2001
* Nekkers-Kapitein, Marjan P., ‘Wilhelmina van Pruisen’, in: Digitaal Vrouwenlexicon van Nederland, http://www.inghist.nl/Onderzoek/Projecten/DVN/lemmata/data/WilhelminaVanPruisen (08/03/2007)
* Nieuwenhuis-van der Kooij, Eva, Koning Willem II en de moderne kunst aan het begin van de negentiende eeuw. Willem II als verzamelaar van de Nederlandse Romantische kunst, scriptie UvA dec 2007
* Oost, Gert, Een koninklijk instrument: Het orgel van de Gotische Zaal, Den Haag: Raad van State, 1990
* Oostindie, Gert, De parels en de kroon. Het koningshuis en de koloniën, Amsterdam: De Bezige Bij, 2006
* Peeters, Ronald, Koning Willem II en Tilburg, Tilburg, 1987
* Pluymakers, Jo, en Gerard Steijns, ‘Het heeft Zijne Majesteit behaagd … Het handboogschuttersgilde Sint-Sebastiaan en koning Willem III’, in: Tilburg, tijdschrift voor geschiedenis, monumenten en cultuur, jaargang XIX (2001), nr. 3, p. 75-96
* Pots, Roel, Cultuur, koningen en democraten. Overheid en cultuur in Nederland, Nijmegen: SUN, 2000
* Raak, Cees van,‘ “Wij wandelen als op graven…” Oranje-Nassau funerair, een overzicht’, in: Maatstaf, jrg. 40, nr. 11/12 (1992), p. 20 vv.
* Regie der Gebouwen, Ministerie van Openbare Werken, Het paleis der Akademiën te Brussel. Restauratie- en herinrichtingswerken 1969-76, Brussel, 1977
* Rem, P.H., 'Van jachthuis tot lustslot. Moeilijkheden tijdens de verbouwing van paleis Soestdijk 1815-1821', in: Maandblad Oud-Utrecht 59 (1986), p. 63-66
* Rem, P.H., en M.B.W. Broekema, 'Soestdijk, lustslot voor de held van Waterloo', in: T.J. Hoekstra ... [et al.] (ed.), Jaarboek Oud-Utrecht 1989, pp.85-103
* Rem, Paul, Hofmeubilair. Negentiende-eeuwse meubelen uit de collectie van Paleis Het Loo, Apeldoorn: Paleis Het Loo, en Zwolle: Waanders, 2003
* Renders, Hans, en Jace van der Ven, ‘De Sinterklaas van ons koningshuis’, in: Maatstaf, jrg. 40, nr. 11/12 (1992), p. 112 v.v.
* Renting, Ruud, ‘Tsaren en Grootvorsten in Rotterdam’, in: J.R. ter Molen (red.), Een vorstelijk archivaris. Opstellen voor Bernard Woelderink, Zwolle: Waanders, 2003, pp. 275-281
* Riko, A.J., 'Het glanstijdperk van het Koninklijk Paleis op den Kneuterdijk te 's-Gravenhage onder de regeering van Koning Willem II en Koningin Anna Paulowna', in: Die Haghe, jaarboek 1907, pp. 73-138
* Rovers, Frits, Dan liever de lucht in! Jan van Speijk en de Belgische opstand, Hilversum: Verloren, 2002
* Sas, N.C.F. van, ‘Vaderlandsche Oranjezucht’, in: Jaarboek Oranje-Nassau Museum 1996
* Schaffers-Bodenhausen, Karen, en Marieke Tiethoff-Spliethoff. The portrait miniatures in the collections of the House of Orange-Nassau, Zwolle: Waanders, 1993
* Schenk, dra M.G., en J.B.Th. Spaan, Soestdijk en zijn bewoners, Baarn: De Boekerij N.V., 1967
* Schom, Alan, One Hundred Days. Napoleon’s Road to Waterloo, New York: Atheneum, 1992
* Sigmond, Peter, ‘Het legerkamp te Rijen, 1831’, in: Bulletin van het Rijksmuseum 47 (1999), pp. 259-273
* Slob, Wouter, en Ans Herenius, Paarden en Oranje-Nassau, Baarn: De Fontein, 1993
* Staring, A., ‘Schilderij-ontwerpen in olieverf door M.I. van Bree’, in Bulletin van het Rijksmuseum 17 (1969), pp. 178-181
* Steijns, Gerard, ‘Willem en Tilburg’, in: Tilburg, tijdschrift voor geschiedenis, monumenten en cultuur, XVII (1999), nr. 2, p. 42-47
* Stein, Ilona, Liefdesleven en –leed van de Oranjes, Rotterdam: Ad. Donker, 1996
* Struik, Mr. L.A., Oranje in ballingschap 1795-1813. Een Odyssee, Amsterdam: De Bataafsche Leeuw, 2006
* Suasso de Lima de Prado, Dr. Frans, ‘Wat er aan Poesjkins gedicht ‘Aan de Prins van Oranje’ voorafging’, in: René van den Berg (red.), Jaarboek Oranje-Nassau Museum 2003, Zutphen: Walburg Pers, 2004
* Tamse, Coen A., ‘Oranje in revolutie en restauratie’, in: Jaarboek Oranje-Nassau Museum, 1996
* Tamse, Coen A., Het Huis van Oranje & andere politieke mythen, Amsterdam: Bert Bakker, 2002
* Ubels, A.J., ‘Een koninklijk architect’, in Die Haghe, 1966
* Voorhoeve, C.H., Prinses Marianne der Nederlanden. Het avontuurlijke en veelbewogen leven van een Oranjeprinses 1810-1883, Zaltbommel: Europese Bibliotheek, 1986
* Wap, Johannes Jacobus Franciscus, Gedenkboek der Inhuldiging en Feesttogten van Zijne Majesteit Willem II 1840-42, ’s-Hertogenbosch: J.F. Demelinne
* Wassing-Visser, Rita. Koninklijke geschenken uit Indonesië: historische banden met het Huis Oranje-Nassau (1600-1938), Zwolle: Waanders, 1995
* Wijck, H.W.M. van der, ‘Koning Willem II als bouwheer’, Opus Musivum, Assen: Van Gorcum, 1964, pp. 415-438
* Wijck, Jhr. Dr. H.W.M. van der, De Nederlandse buitenplaats. Aspecten van ontwikkeling, bescherming en herstel, Alphen aan de Rijn: Canaletto, 1982. Hoofdstuk III, ‘Koning Willem II als bouwheer en de paleizen onder koning Willem III’, pp. 373-399
* Wilde, Dr. F.G. de, ‘De uniform van de Prins van Oranje in de Slag bij Waterloo’, in: Armamentaria I, 1966, p. 19-21
* Woelderink, B. ‚Die Besuche der königlich-grossherzoglichen Landesfürsten in Luxemburg’, in: Die Beziehungen zwischen den Niederlanden und Luxemburg, Den Haag 1991, pp. 32-47
* Ypersele de Strihou, Anna van, ‘Le Sculpteur François Rude et les architectes Charles Vander Straeten et Tilman-François Suys au Palais royal de Bruxelles’, in: Maisons d'Hier et d'Aujourd'hui, 1989 (81), pp.4-17; 1989 (82), 37-49

 

Catalogi

* Nieuwenhuys, C.J., Description de la collection des tableaux qui ornent le palais de S.A.R. le Prince d’Orange, à Bruxelles, Bruxelles: Alex. De Mat, 1837
* ’s Konings verzameling van moderne schilderijen. Uit het Nederlandsch Kunstblad van 29 junij 1844, ’s-Gravenhage: H.S.J. de Groot
* Souvenir de la galerie de feu Sa Majesté Guillaume II, roi des Pays-Bas, prince d’Orange-Nassau, grand-duc de Luxembourg etc. etc. etc. : vendue à la Haye, le 12 Août 1850, Amsterdam: W. Willems, 1850
* Catalogue des tableaux anciens et modernes, de diverses écoles; dessins et statues, formant la galerie de feu de Sa Majesté Guillaume II… dont la vente aura lieu lundi le 12 août 1850 et jours suivants, à 10 heures du matin, au palais de feu Sa Majesté, à La Haye par le ministère de Jéronimo de Vries, Corneille François Roos et Jean Albert Brondgeest, Amsterdam: W. Willems, 1850
* Catalogue des tableaux anciens et modernes, de diverses écoles; dessins et statues, formant la seconde partie de la galerie de feu de Sa Majesté Guillaume II, Amsterdam: W. Willems, 1851
* Notice des Prix des Tableaux, Dessins et Statues formant la Galerie de feu sa majesté Guillaume II, Vendus à La Haye le 10 Aôut 1850 et jours suivants, offerte pas l’éditeur aux souscripteurs du Kunstkronijk, Den Haag : K. Fuhri, 1850

* Tentoonstelling koning Willem II, 1-16 augustus 1936, Stadhuis Tilburg (inleiding Th. Goossens)
* Catalogus van de koning Willem II-Tentoonstelling in het Paleis-Raadhuis te Tilburg, 12-20 Maart 1949
* Uit Koninklijk bezit. Tentoonstelling ten bate van de ontheemden, Centraal Museum, Utrecht, 1956
* Bergvelt, Ellinoor, J.A. Knip 1777-1847, 's-Hertogenbosch (Noordbrabants Museum) 1977, (Staatsuitgeverij)
* Het Vaderlandsch Gevoel, Amsterdam, Rijksmuseum, 1978
* Rondom het neoclassicisme in België 1770-1830, Gemeentemuseum van Schone Kunsten van Elsene, Brussel 1985-86
* Driessen, Jozien J., Russen en Nederlanders. Uit de geschiedenis van de betrekkingen tussen Nederland en Rusland 1600-1917, Rijksmuseum en Poesjkin Museum 1989, Den Haag: SDU, 1989
* De Belgische beeldhouwkunst in de 19e eeuw, Brussel: Generale Bankmaatschappij, 1990
* Herman Willem Daendels 1762-1919. Geldersman – patriot – jacobijn – generaal – hereboer – maarschalk – gouverneur. Van Hattem naar St. George del Mina, Utrecht: Matrijs, 1991
* Asvarisjtsj, B.I., en J.M. Vliegenthart-van der Valk Bouman, Hollandse 19de-eeuwse schilderkunst uit de Hermitage en Paleis Het Loo, Apeldoorn: Paleis Het Loo, en Zwolle: Waanders, 1994
* R. Baarsen e.e., De lelijke tijd. Pronkstukken van Nederlandse interieurkunst 1835-1895, Amsterdam 1995, pp. 75-80
* Anna Pavlovna en het Russische hof (1795-1865). Kostuums uit de verzamelingen van de Hermitage en Pavlovsk, Apeldoorn: Paleis Het Loo, 1995
* Reichwein, Gusta, Ellinoor Bergvelt en Frouke Wieringa, Levende meesters. De schilderijenverzameling van C.J. Fodor (1801-1860), Amsterdam: Amsterdams Historisch Museum en Stadsuitgeverij, 1995
* Oranje-Romanov, Haags Historisch Museum, 1997
* Spliethoff, M., en L.J. van der Klooster, De verzamelingen van de Geschiedkundige Vereniging Oranje-Nassau in Paleis Het Loo. Catalogus van schilderijen, Rotterdam 1999
* Eelco Elzenga, Ja, ik wil. Koninklijke huwelijken 1791-2002, Amsterdam: Stichting de Nieuwe Kerk, 2001
* Koninklijk Zilver. Hoogtepunten uit de verzamelingen van het Huis Oranje-Nassau, Zwolle: Waanders, 2002
* Jan Adam Kruseman 1804 – 1862. De societyschilder van de Hollandse Romantiek, Paleis Het Loo, Apeldoorn, van 4 oktober 2002 tot 26 januari 2003
* Bergvelt, Ellinoor, J.P. Filedt Kok en N. Middelkoop (red.), De Hollandse meesters van een Amsterdamse bankier. De verzameling van Adriaan van der Hoop (1778-1854), Zwolle: Waanders, en Amsterdam: Amsterdams Historisch Museum, 2004
* Leeuw, Prof. Drs. Ronald de, Prof. Dr. Marita Mathijsen, Dr. Jenny Reynaerts, Dr. Robert Verhoogt en Drs. Benno Tempel, Meesters van de Romantiek. Nederlandse kunstenaars 1800-1850, Zwolle: Waanders, 2005
* Hattem, Mark van, Mariska Pool en Mathieu Willemsen (sam.), Voor Napoleon, Hollanders in oorlogstijd 1792-1815, Delft: Legermuseum, en Bussum: Thoth, 2006

 

Terug naar voorpagina